Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 115 kết quả (0.4000499 giây)
Real world digital photography [electronic resource]
Tác giả: Eismann Katrin,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Peachpit Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 775
ISBN: 0321712889
ID: 66799 Định dạng: PDF
Digital photography for dummies.
Tác giả: King Julie Adair,
Ký hiệu phân loại: 775
ISBN: 0470250747
ID: 66338 Định dạng: PDF
Professional portrait retouching techniques for photographers using Photoshop [electronic resource]
Tác giả: Kelby Scott,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : New Riders , 2011
Ký hiệu phân loại: 775
ISBN: 0132118688
ID: 66468 Định dạng: PDF
Irreverent photo tools for digital photographers [electronic resource]
Tác giả: Weinrebe Steve,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Cengage Learning , 2009
Ký hiệu phân loại: 775
ID: 65217 Định dạng: PDF
101 quick and easy secrets for using your digital photographs [electronic resource]
Tác giả: Bamberg Matthew,
Ký hiệu phân loại: 775
ISBN: 1435454375
ID: 70166 Định dạng: PDF
Perfect Digital Photography Second Edition
Tác giả: DickmanJay,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2009
Ký hiệu phân loại: 775
ISBN: 0071601678
ID: 61929 Định dạng: PDF
Photography for kids! [electronic resource] : a fun guide to digital photography
Tác giả: Ebert Michael,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara CA : Rocky Nook , 2011
Ký hiệu phân loại: 775
ID: 66479 Định dạng: PDF
Digital photographic capture
Tác giả: Rand Glenn,
Thông tin xuất bản: Oxford : Focal Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 775
ISBN: 0240806328
ID: 66339 Định dạng: PDF
Simply digital photography
Tác giả: Sheppard Ro,
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley and Sons Ltd , 2010
Ký hiệu phân loại: 775
ISBN: 0470711329
ID: 70514 Định dạng: PDF
GIMP 2.6 for photographers [electronic resource] : image editing with open source software
Tác giả: Goelker Klaus,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara CA : Rocky Nook , 2011
Ký hiệu phân loại: 775
ID: 66463 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục