Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 144 kết quả
Cấu trúc hành lang xanh thành phố
Tác giả: Nguyễn Văn Tuyên
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2021
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.47
 
Xanh hóa các khu đô thị mới
Tác giả: Trần Minh Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2021
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.47
 
Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống Việt
Tác giả: Võ Thị Thu Thủy, Phạm Thủy Tiên
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2018
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  728.09597
 
Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng : Lựa chọn đất đai xây dựng, quy hoạch chiều cao nền khu đất xây dựng
Tác giả: Phạm Trọng Mạnh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  711.4
 
Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng đô thị
Tác giả: Hồ Ngọc Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  711.4
 
Hoàn thiện kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị
Tác giả: Bùi Khắc Toàn, Cù Huy Đấu, Nguyễn Lâm Quảng, Nguyễn Quốc Hùng, Trần Thị Hường
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  711.4
 
Bảo vệ và phát triển môi trường cảnh quan trong xây dựng đường ô tô
Tác giả: Trần Tuấn Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  713
 
Những kiến thức cơ bản về GIS và ứng dụng GIS trong quy hoạch xây dựng đô thị
Tác giả: Nguyễn Bá Quảng, Phạm Khánh Toàn
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  711.40285
 
Kiến trúc công nghiệp. Tập 1- Quy hoạch khu công nghiệp và lựa chọn địa điểm xây dựng xí nghiệp công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Tại, Phạm Đình Tuyển
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  725.4
 
Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu : Sách cuyên khảo
Tác giả: Phạm Trọng Mạnh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2017
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  711.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục