Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
The 100 Most Influential Painters & Sculptors of the Renaissance [electronic resource]
Tác giả: Britannica Educational Publishing, McKe
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709
 
The Inner Solar System [electronic resource] : The Sun, Mercury, Venus, Earth, and Mars
Tác giả: Britannica Educational Publishing, Erik Gregersen
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.2
 
Unmanned Space Missions [electronic resource]
Tác giả: Britannica Educational Publishing, Erik Gregersen
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.43
 
Ancient Egypt [electronic resource] : From Prehistory to the Islamic Conquest
Tác giả: Britannica Educational Publishing, Kathleen Kuiper
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  932
 
The Culture of India [electronic resource]
Tác giả: Britannica Educational Publishing, Kathleen Kuiper
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954
 
The Sun, Stars, and Galaxies [electronic resource]
Tác giả: Britannica Educational Publishing, Michael Anderson
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523
 
A Closer Look at Plant Classifications, Parts, and Uses [electronic resource]
Tác giả: Britannica Educational Publishing, Sherman Hollar
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.3
 
The 100 Most Influential Writers of All Time [electronic resource]
Tác giả: Britannica Educational Publishing, Amy McKenna
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
The 100 Most Influential Painters & Sculptors of the Renaissance elektronisk ressurs
Tác giả: Britannica Educational Publishing, Amy McKenna
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.024
 
The Britannica Guide to Inventions That Changed the Modern World [elektronisk ressurs]
Tác giả: Robert CurleyRobert Curley
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  609
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục