Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
58 cách thức giao tiếp nơi công sở
Tác giả: Yamada Chihoko, Hương Linh, Youko Yoko
Xuất bản: Hà Nội: Công Thương Công ty Sách Thái Hà, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  651.7
 
Quả táo thần kỳ của Kimura
Tác giả: Takuji Ishikawa, Quỳnh Nga
Xuất bản: Hà Nội: Công thương Công ty sách Thái hà, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.1
 
Đọc nhanh, hiểu sâu, nhớ lâu trọn đời
Tác giả: Atsushi Innami, Chi Anh
Xuất bản: Hà Nội: Công thương Công ty sách Thái Hà, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.30281
 
Trí tuệ nhân tạo trong marketing = Using artificial intelligence in marketing : how to harness AI and maintain the compe...
Tác giả: Katie King, Lê Tường Vân
Xuất bản: Hà Nội: Công Thương Công ty Sách Thái Hà, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.80028563
 
Thành công không cần trả giá = : Winning without losing : 66 strategies for building a wildly successful business while living a happy and balanced life
Tác giả: Jordan Milne, Thế Vân, Martin Bjergegaard
Xuất bản: Hà Nội: Công thương Công ty Cổ phần Sách Thái Hà, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.1
 
Sáng tư duy tạo ý tưởng = : Simply brilliant : powerful techniques to unlock your creativity and spark new ideas
Tác giả: Bernhard Schroeder, Khánh Trang
Xuất bản: Hà Nội: Công Thương Công ty Cổ phần Sách Thái Hà, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục