Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Crystal Reports 2008 for dummies
Tác giả: Allen G Taylor
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  651.7
 
How to write fast under pressure
Tác giả: Philip Vassallo
Xuất bản: New York: American Management Association, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  651.7
 
IBM Cognos 8 Report Studio cookbook [electronic resource] : over 80 great recipes for taking control of Cognos 8 Report ...
Tác giả: Abhishek Sanghani, Terry Curran
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Enterprise, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  651.7
 
Communication skills
Tác giả: Richard Worth
Xuất bản: New York: Ferguson, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  651.7
 
Persuasion IQ : the 10 skills you need to get exactly what you want
Tác giả: Kurt W Mortensen
Xuất bản: New York: AMACOMAmerican Management Association, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  651.7
 
The AMA handbook of business letters
Tác giả: Jeffrey L Seglin, Edward Coleman
Xuất bản: New York: American Management Association, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  651.7
 
Talk less, say more : 3 habits to influence others and make things happen
Tác giả: Connie Dieken
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  651.7
 
Crystal reports 10 for dummies
Tác giả: Allen G Taylor
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  651.7
 
Basic business communication : skills for empowering the internet generation
Tác giả: Raymond VLeikar, Marrie EFlatley
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (rar)
ddc:  651.7
 
Business and Administrative Communication
Tác giả: Kitty O Locke
Xuất bản: New York: McGrawHill Irwin, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  651.7
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục