Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
The value of Hawaiʻi : knowing the past, shaping the future
Tác giả: Jon Kamakawiwoʻ Osorio, Craig Howes
Xuất bản: Honolulu: Published for the Biographical Research Center by the University of Hawaiʻi Press, c20
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  996.9
 
The Value of Hawaiʻi 3
Tác giả:
Xuất bản: Honolulu HI: University of Hawaii Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Voyages to Hawaiʻi Before 1860
Tác giả:
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 1974
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  996.902
 
The Value of Hawaiʻi 3 : Hulihia, the Turning
Tác giả: Noelani Goodyear-Ka'ōpua, Noelani Goodyear-Ka'ōpua, Craig Howes, Craig Howes, Jonathan Kay Kamakawiwoʻole Osorio, Aiko Yamashiro
Xuất bản: : University of Hawaii Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Pacific passages : an anthology of surf writing [electronic resource]
Tác giả: Patrick Moser
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.32
 
Japanese culture
Tác giả: H Paul Varley
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
Kyoto : an urban history of Japan's premodern capital
Tác giả: Matthew Gerald Stavros
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
Memory maps : the state and Manchuria in postwar Japan
Tác giả: Mariko Tamanoi
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  951
 
Heroes of China's great leap forward : two stories
Tác giả: Richard King, Zhun Li, Yigong Zhang
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
ddc:  895.1
 
The dog shogun : the personality and policies of Tokugawa Tsunayoshi
Tác giả: Beatrice M Bodart-Bailey
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952.025092
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục