Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 43 kết quả
A short history of Japan : from samurai to Sony
Tác giả: Curtis A Andressen
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
Japanese culture
Tác giả: H Paul Varley
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
Modern Japan : a very short introduction
Tác giả: Christopher S Goto-Jones
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
Japan [electronic resource] : it's history and culture
Tác giả: W Scott Morton, J Kenneth Olenik
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
Handbook to life in medieval and early modern Japan
Tác giả: William E Deal
Xuất bản: New York: Facts On File, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  952
 
Nhật Bản cận đại
Tác giả: Vĩnh Sính
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động Công ty Sách Thái Hà, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  952
 
Cải cách ở Nhật Bản trong những năm 1945-1951
Tác giả: Hoàng Thị Minh Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Khoa Học Xã Hội, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  952
 
Japanese culture
Tác giả: H Paul Varley
Xuất bản: : University of Hawaii Press, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
Japan : a global studies handbook
Tác giả: Lucien Ellington
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABC CLIO, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  952
 
Japan in a nutshell
Tác giả: Solomon
Xuất bản: Baltimore MD: Top Hat Press, 1997
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục