Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 287 kết quả
You can't keep a good woman down
Tác giả: Alice Walker
Xuất bản: London: The Womens Press, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810
 
Mack Bolan : paramilitary plot
Tác giả: Don Pendleton
Xuất bản: Toronto New York: Worldwide, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The ordinary way : a family spirituality
Tác giả: Dolores R Leckey
Xuất bản: New York: Crossroad, 1982
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  248.4
 
Fast transforms : algorithms, analyses, applications
Tác giả: Douglas F Elliot, K Ramamohan Rao
Xuất bản: New York: Academic Press, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.7
 
Song of the West
Tác giả: Nora Roberts
Xuất bản: New York: Silhouette Books, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The dark crystal : a novel
Tác giả: A C H Smith
Xuất bản: New York: Henson Organization Pub Holt Rinehart and Winston, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
The manhuntress
Tác giả: John Cleve
Xuất bản: New York: Playboy Paperbacks, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The looniest limerick book in the world
Tác giả: Joseph Rosenbloom, Sanford Hoffman
Xuất bản: New York: Sterling, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.81
 
Mindkiller : a novel of the near future
Tác giả: Spider Robinson
Xuất bản: New York: Holt Rinehart and Winston, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
My voice will go with you : the teaching tales of Milton H. Erickson, M.D
Tác giả: Milton H Erickson, Sidney Rosen
Xuất bản: New York: Norton, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.891
 

Truy cập nhanh danh mục