Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 287 kết quả
The ABC of psychology
Tác giả: Kristal Leonard
Xuất bản: Toronto: Wiley Sons Canada, 1982
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.3
 
Atlas of post-mortem techniques in neuropathology
Tác giả: J Hume Adams, Margaret F Murray
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
The book of Philip José Farmer
Tác giả: Philip José Farmer
Xuất bản: New York: Berkley Books, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
How to write & sell your sense of humor
Tác giả: Gene Perret
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest Books, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.7
 
The new encyclopedia Britannica : Guide to the Britannica :Propedia :Outline of
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: NY: William Benton, 1982
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  030
 
The new Encyclopedia Britannica : T8 - Piranha Scurfy : Micropedia : Ready refere
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: NY: William Benton, 1982
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  030
 
The Encyclopedia Britannica : T1- Aalto Arithmetic : Macropedia : Knowledge in de
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: NY: William Benton, 1982
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  030
 
The Encyclopedia Britannica : T2 - Arizona Bolivar : Macropedia : knowledge in
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: NY: William Benton, 1982
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  030
 
The New Encyclopedia Britannica : T3 - Bolivia Cerrantes : Macopedia : Knowledge
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: NY: William Benton, 1982
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  030
 
The New Encyclopedia Britannica : T4 - Ceylon Congreve : Macropedia : Knowledge
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: NY: William Benton, 1982
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  030
 

Truy cập nhanh danh mục