Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Algorithms
Tác giả: Panos Louridas
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.13
 
2D object detection and recognition : models, algorithms, and networks
Tác giả: Yali Amit
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.37
 
Foundations of machine learning
Tác giả: Mehryar Mohri, Afshin Rostamizadeh, Ameet Talwalkar
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 2018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 
Turing's vision : the birth of computer science
Tác giả: Chris Bernhardt
Xuất bản: Cambridge Massachusetts London England: The MIT Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  510.92
 
Intelligence emerging : adaptivity and search in evolving neural systems
Tác giả: Keith L Downing
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.32
 
Harvard Data Science Review
Tác giả:
Xuất bản: : The MIT Press, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
ENIAC in action : making and remaking the modern computer
Tác giả: Thomas Haigh, Mark Priestley, Crispin Rope
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.09
 
1

Truy cập nhanh danh mục