Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 266 kết quả (0.7200128 giây)
Effective Perl programming : ways to write better, more idiomatic Perl
Tác giả: Hall Joseph N,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : AddisonWesley , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0321496949
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65807 Định dạng: PDF
Pro PHP security [electronic resource] : from application security principles to the implementation of XSS defenses, sec...
Tác giả: Snyder Chris,
Thông tin xuất bản: New York : Apress , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 9781430233190
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70593 Định dạng: PDF
Pro C# 2010 and the .NET 4 platform, fifth edition [electronic resource]
Tác giả: Troelsen Andrew W,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 9781430225508
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66800 Định dạng: PDF
Java and the Java virtual machine : definition, verification, validation
Tác giả: Stark Robert F,
Thông tin xuất bản: : SpringerVerlag , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 3540420886
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70392 Định dạng: PDF
Effective C# : 50 specific ways to improve your C#
Tác giả: Wagner Bill,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : AddisonWesley , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0321658701
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66301 Định dạng: PDF
Guide to HTML, JavaScript and PHP [electronic resource] : For Scientists and Engineers
Tác giả: Brooks David R,
Thông tin xuất bản: London : SpringerVerlag London Limited , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 9780857294494
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 67030 Định dạng: PDF
Mastering enterprise JavaBeans 3.0
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0471785415
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 67001 Định dạng: PDF
C# 4.0 how-to
Tác giả: Watson Ben,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Sams , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0672330636
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66263 Định dạng: PDF
Eloquent JavaScript [electronic resource] : a modern introduction to programming
Tác giả: Haverbeke Marijn,
Thông tin xuất bản: San Francisco Calif : No Starch Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66948 Định dạng: PDF
Managing Projects with GNU Make, 3rd Edition
Tác giả: Card Orson Scott,
Thông tin xuất bản: : OReilly Media , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 9780596006105
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 52968 Định dạng: EPUB
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục