Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 39 kết quả (0.3600009 giây)
Pulsed neural networks
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 006.32
ISBN: 0262278766
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Neural smithing : supervised learning in feedforward artificial neural networks
Tác giả: Reed Russell D,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 006.32
ISBN: 0262282216
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Intelligence emerging : adaptivity and search in evolving neural systems
Tác giả: Downing Keith L,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 006.32
ISBN: 0262328666
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Neural smithing : supervised learning in feedforward artificial neural networks
Tác giả: Reed Russell D,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 006.32
ISBN: 0262282216
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Pulsed neural networks
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 006.32
ISBN: 0262278766
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Universal Smart Grid Agent for Distributed Power Generation Management
Tác giả: MSP Veith Eric,
Thông tin xuất bản: Berlin : Logos Verlag Berlin , 2017
Ký hiệu phân loại: 006.32
ISBN: 9783832545123
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Static and Dynamic Neural Networks : From Fundamentals to Advanced Theory
Tác giả: Gupta Madan M,
Thông tin xuất bản: : WileyBlackwell , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.32
ISBN: 0471219487
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16861 Định dạng: PDF
Modeling Language, Cognition and Action
Tác giả: Cangelosi Angelo,
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.32
ISBN: 9789812563248
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Connectionist Models of Cognition and Perception II
Tác giả: Bowman Howard,
Thông tin xuất bản: New york : World Scientific , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.32
ISBN: 9789812388056
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Guidance for the Verification and Validation of Neural Networks
Tác giả: Pullum Laura L,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley John Sons Incorporated , 2007
Ký hiệu phân loại: 006.32
ISBN: 9780470084571
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục