Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Clinical child psychiatry
Tác giả: Jerald Kay, William M Klykylo
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Essentials of child psychopathology
Tác giả: Linda Wilmshurst
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Young Children and Their Parents : Perspectives from Psychoanalytic Infant Observation
Tác giả: Gertraud Diem-Wille
Xuất bản: London: Karnac, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  618.9289
 
Psychotic disorders in children and adolescents
Tác giả: Robert L Findling
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Concise guide to the psychiatric interview of children and adolescents
Tác giả: Claudio Cepeda
Xuất bản: Washington DC: American Psychiatric Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Child psychopathology
Tác giả: Eric J Mash, Russell A Barkley
Xuất bản: New York: The Guilford Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Multilevel dynamics in developmental psychopathology : pathways to the future
Tác giả: Ann S Masten
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Clinical skills in infant mental health : the first three years
Tác giả: Sarah Mares, Louise K Newman, Beulah Warren
Xuất bản: Victoria Austrialia: ACER Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Tâm lý lâm sàng trẻ em Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Khắc Viện
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Visions for Global Tourism Industry : Creating and Sustaining Competitive Strategies
Tác giả: Murat Kasimoglu, Murat Kasimoglu
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  618.9289
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục