Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 65 kết quả
Organic electronics : materials, processing, devices and applications
Tác giả: Franky So
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Organic narrowband photodetectors materials, devices and applications
Tác giả: Vincenzo Pecunia
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  621.36
 
Handbook of organic materials for optical and (opto)electronic devices : properties and applications
Tác giả: Oksana Ostroverkhova
Xuất bản: Oxford: Woodhead Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.381045
 
Silicon Carbide - Materials, Processing and Applications in Electronic Devices
Tác giả: Moumita Mukherjee
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  634.77294
 
Power Electronic Devices and Components
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Electronic Materials
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Transport in semiconductor mesoscopic devices
Tác giả: David K Ferry
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  537.622
 
Metals for biomedical devices [electronic resource]
Tác giả: M Niinomi
Xuất bản: Boca Raton FL Oxford UK: CRC Press Woodhead Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Organic Light Emitting Diode - Material, Process and Devices
Tác giả: Seung Hwan Ko
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  853.8
 
Random telegraph signals in semiconductor devices
Tác giả: Eddy Simoen, Cor L Claeys
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục