Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 210 kết quả
Microfluidic techniques : reviews and protocols
Tác giả: Shelley D Minteer
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Virtual prototyping & bio manufacturing in medical applications
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Artificial cells, cell engineering and therapy
Tác giả: S Prakash
Xuất bản: Cambridge England Boca Raton Fla: Woodhead Pub CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Biomedical Engineering & Design Handbook. Volumes I- Fundamentals
Tác giả: Myer Kutz
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Biomedical Engineering and Design Handbook. Volume 2- Applications
Tác giả: Myer Kutz
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
How to Make Basic Hospital Equipment
Tác giả: Roger England
Xuất bản: : ITDG Publishing, 1979
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Glasses and glass ceramics for medical applications
Tác giả: Emad El-Meliegy, Richard van Noort
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Force microscopy : applications in biology and medicine
Tác giả: J K Heinric Hörber, Bhanu P Jena
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyLiss, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Computational biomechanics for medicine : soft tissues and the musculoskeletal system
Tác giả: Karol Miller, Poul M F Nielsen, Adam Wittek
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Mechanics of biological systems and materials. Vol. 2 : proceedings of the 2011 Annual Conference on Experimental and Ap...
Tác giả: Tom Proulx
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục