Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Bollyworld : popular Indian cinema through a transnational lens
Tác giả: Raminder Kaur, Ajay J Sinha
Xuất bản: New Delhi Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.430954
 
Why do people hate America?
Tác giả: Ziauddin Sardar, Merryl Wyn Davies
Xuất bản: Cambridge: Icon Books, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.7300904
 
Britain and Barbary, 1589-1689
Tác giả: N I Matar
Xuất bản: Gainesville: University Press of Florida, c2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Distancing English A Chapter in the History of the Inexpressible
Tác giả: Page Richards
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  427.973
 
Art beyond borders : artistic exchange in communist Europe (1945-1989)
Tác giả: Jérôme Bazin, Pascal Dubourg Glatigny, Piotr Piotrowski
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701.03
 
Empire : the rise and demise of the British world order and the lessons for global power
Tác giả: Niall Ferguson
Xuất bản: New York: Basic Books, 2004 ò002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.0971241
 
England's troubles : seventeenth-century English political instability in European context
Tác giả: Jonathan Scott
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  941.06
 
Go East, Young Man Imagining the American West as the Orient
Tác giả: Richard V Francaviglia
Xuất bản: Logan: Utah State University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  978
 
Art beyond Borders Artistic Exchange in Communist Europe (1945-1989)
Tác giả: Jerôme Bazin, Pascal Dubourg Glatigny, Piotr Piotrowski
Xuất bản: New York: Central European University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  701.03
 
Through a screen darkly : popular culture, public diplomacy, and America's image abroad
Tác giả: Martha Bayles
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.48273
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục