Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Kaleidoscope : Level G
Tác giả:
Xuất bản: Columbus OH: SRA, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.6
 
Kaleidoscope : Level C
Tác giả:
Xuất bản: Columbus OH: SRA, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.6
 
Slow cooking all year 'round elektronisk ressurs
Tác giả:
Xuất bản: Columbus OH: Gooseberry Patch, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5884
 
Human body systems
Tác giả:
Xuất bản: Columbus OH: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571
 
Unbecoming Language : Anti-Identitarian French Feminist Fictions
Tác giả: Annabel Kim
Xuất bản: Columbus OH: The Ohio State University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  843,9109929
 
Black Love, Black Hate
Tác giả: Felice
Xuất bản: Columbus OH: The Ohio State University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  810.9896073
 
Asexual Erotics : Intimate Readings of Compulsory Sexuality
Tác giả: Ela Przybylo
Xuất bản: Columbus OH: The Ohio State University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  306.7
 
Sponsored Migration : The State and Puerto Rican Postwar Migration to the United States
Tác giả: Meléndez Edgardo
Xuất bản: Columbus OH: The Ohio State University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  305.8
 
Spanish Perspectives on Chicano Literature
Tác giả:
Xuất bản: Columbus OH: The Ohio State University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  810.9
 
Algebra 2 (Indiana)
Tác giả: John A Carter, Ruth Casey, Gilbert J Cuevas, Roger Day, Berchie W Gordon-Holliday, Carol E Malloy, Jay McTighe, Dinah Zike
Xuất bản: Columbus OH: McGrawHill Education, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục