Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 74 kết quả
Journal of Information Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Ecole des Sciences de lInformation, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Information and Communication Sciences Research
Tác giả:
Xuất bản: : University of Bucharest Publishing House, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Library and Information Sciences [electronic resource] : Trends and Research
Tác giả: Chuanfu Chen, Ronald Larsen
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  020
 
Revue Française des Sciences de l'Information et de la Communication
Tác giả:
Xuất bản: : Société Française de Sciences de lInformation et de la Communication, 2012
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Iranian Journal of Information Processing & Management
Tác giả:
Xuất bản: : Iranian Research Institute for Information and Technology, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
مجله علم‌سنجی کاسپین
Tác giả:
Xuất bản: : Babol University of Medical Sciences, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Impact of Information Society Research in the Global South
Tác giả: Arul Chib, Roxana Barrantes, Roxana Barrantes, Arul Chib, Julian May, Julian May
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  303.4833
 
Nongye tushu qingbao xuebao
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial Department of Journal of Library and Information Science in Agriculture, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Det åpne bibliotek : Forskningsbibliotek i endring
Tác giả: Håkon Larsen, Astrid Anderson, Astrid Anderson, Cecilie Fagerlid, Cecilie Fagerlid, Håkon Larsen, Ingerid Straume, Ingerid Straume
Xuất bản: : Cappelen Damm AkademiskNOASP Nordic Open Access Scholarly Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  020.711481
 
Det åpne bibliotek
Tác giả: Michelle Antoinette Tisdel, Astrid Anderson, Idunn Bøyum, Katriina Byström, Terje Colbjørnsen, Cicilie Fagerlid, Eystein Gullbekk, Hege Kristin Ringnes, Håkon Larsen, Inga Lena Grønlund, Ingerid S Straume
Xuất bản: : Cappelen Damm AkademiskNOASP Nordic Open Access Scholarly Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  020.711481
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục