Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 360 kết quả
Bacterial Protein Toxins [electronic resource]
Tác giả: K Aktories, I Just
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Basic Techniques in Molecular Biology [electronic resource]
Tác giả: Stefan Surzycki
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  570.28
 
Biodiversity [electronic resource] : A Challenge for Development Research and Policy
Tác giả: Wilhelm Barthlott, Matthias Winiger
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  577
 
Biology of the Fungal Cell [electronic resource]
Tác giả: Neil AR Gow, Richard J Howard
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Branching in Nature [electronic resource] : Dynamics and Morphogenesis of Branching Structures, from Cell to River Netwo...
Tác giả: V Fleury, J-F Gouyet, Marc Leonetti
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Arenaviruses II [electronic resource] : The Molecular Pathogenesis of Arenavirus Infections
Tác giả: MBA Oldstone
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  579.2
 
Biological Rhythms [electronic resource]
Tác giả: Vinod Kumar
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.1
 
Arenaviruses I [electronic resource] : The Epidemiology, Molecular and Cell Biology of Arenaviruses
Tác giả: MBA Oldstone
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  579.2
 
Biological Systems under Extreme Conditions [electronic resource] : Structure and Function
Tác giả: H Ludwig, HE Stanley, Y Taniguchi
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Biological Effects of Electromagnetic Fields [electronic resource] : Mechanisms, Modeling, Biological Effects, Therapeut...
Tác giả: Peter Stavroulakis
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.72
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục