Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 74 kết quả
The mentor connection in nursing
Tác giả: Roberta K Olson, Connie Vance
Xuất bản: New York: Springer Pub Co, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
Encyclopedia of nursing research
Tác giả: Joyce J Fitzpatrick, Meredith Wallace
Xuất bản: New York: Springer Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
The Gale encyclopedia of nursing & allied health
Tác giả: Kristine M Krapp
Xuất bản: Detroit: Gale Group, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
RNotes : nurse's clinical pocket guide
Tác giả: Ehren Myers
Xuất bản: Philadelphia: Davis, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
Understanding medical surgical nursing [electronic resource]
Tác giả: Paula D Hopper, Linda S Williams
Xuất bản: Philadelphia Pa: FA Davis, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
Nursing practice : knowledge and care
Tác giả: Muralitharan Nair, Ian Peate, Karen Wild
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Malden MA: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
Study skills for nurses
Tác giả: Claire Boyd, Beverley Murray
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
Nursing in todays world : trends, issues & management
Tác giả: Janice Rider Ellis, Celia Love Hartley
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
Health assessment in nursing
Tác giả: Janet Weber, Jane Kelley
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
Holistic Nursing 4e : Handbook Pb: A Handbook for Practice
Tác giả: Barbara Montgomery Dossey
Xuất bản: : Jones and Bartlett Publishers Inc, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục