Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Youth work, early education, and psychology : liminal encounters
Tác giả: Veronica Pacini-Ketchabaw, Hans Arthur Skott-Myhre, Kathleen Skott-Myhre
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York NY: Palgrave Macmillan, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Boredom in the Classroom [electronic resource] : Addressing Student Motivation, Self-Regulation, and Engagement in Learn...
Tác giả: Gayle L Macklem
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Revista de Psicologia
Tác giả:
Xuất bản: : Universidade Federal do Ceará, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Assessment for intervention : a problem-solving approach
Tác giả: Rachel Browm-Chidsey, Kristina J Andren
Xuất bản: New York: The Guilford Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
Tác giả:
Xuất bản: : Pædagoguddannelsens Ledernetværk, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Inklusion im kommunalen Raum : Sozialraumentwicklung im Kontext von Behinderung, Flucht und Demenz
Tác giả: Hendrik Trescher, Teresa Hauck
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  360
 
1

Truy cập nhanh danh mục