Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 726 kết quả (0.0312536 giây)
Cultural History in Europe
Tác giả: 
Bielefeld Germany: transcript Verlag, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 940.5
 
A Cultural History of Chemistry in Antiquity
Tác giả: Marco Beretta
: Bloomsbury Academic, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Tennis : a cultural history
Tác giả: Heiner Gillmeister
: ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 796.342094
 
Cultural History in Europe : Institutions - Themes - Perspectives
Tác giả: Jörg Rogge
Bielefeld Germany: transcript Verlag, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Cosmos & culture : cultural evolution in a cosmic context
Tác giả: 
Washington DC: National Aeronautics and Space Administration Office of External Relations History Division For sale by the Supt of Docs US GPO, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 523.109
 
Christmas in Germany : a cultural history
Tác giả: Joe Perry
Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 394.26630943
 
A Cultural History of Youth in the Modern Age
Tác giả: Simon Sleight
London: Bloomsbury Academic, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
A Cultural History of Youth in the Modern Age
Tác giả: Simon Sleight
London: Bloomsbury Academic, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
History and cultural theory
Tác giả: Simon Gunn
Harlow England New York: Pearson Longman, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 306.09
 
Possessed A Cultural History of Hoarding
Tác giả: Rebecca R Falkoff
Ithaca New York: Cornell University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 616.85227
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục