Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 59 kết quả
Đột phá kinh tế ở Trung Quốc (1978-2008)
Tác giả: Ngô Hiểu Ba, Dương Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Hằng
Xuất bản: TPHCM Trung Quốc: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Truyền Bá Ngũ Châu Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Truyền Bá Ngũ Châu, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.951
 
Giáo trình luyện nghe Hán ngữ : nguyên bản. Quyển sơ cấp
Tác giả: Mạnh Quốc
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.1
 
Lịch sử mỹ thuật Trung Quốc
Tác giả: Lương Cửu, Bùi Anh Chưởng, Bùi Bá Quân, Dương Văn Hà, Nguyễn Gia Khoa, Trần Kiến Quân
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  709.51
 
Bí mật thần kỳ mang tên Trung Quốc
Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương, Thúy Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  951
 
Luyện nghe tiếng Trung Quốc nghe tin tức
Tác giả: Cao Thuận Toàn, Cao Thuận Toàn, Đinh Chu, Đào Luyện, Hứa Quốc Bình, Ngô Trung Vĩ, Từ Hiểu Vũ
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
Chữ Hán Trung Quốc
Tác giả: Hàn Giám Đường, Đặng Thúy Thúy, Trương Gia Quyền
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1
 
Sử Trung Quốc
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp TPHCM, 2017
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  951
 
Giáo trình luyện nghe Hán ngữ : nguyên bản. Quyển cao cấp
Tác giả: Mạnh Quốc, Hà Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Thị Thanh Liêm
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.1
 
Giáo trình luyện nghe Hán ngữ : bản dịch. Quyển cao cấp
Tác giả: Mạnh Quốc, Hà Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Thị Thanh Liêm
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1
 
Đại cương triết học Trung Quốc. T1
Tác giả: Giản Chi, Nguyễn Hiến Lê
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  181.11
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục