Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Thiết kế trạm xử lý nước thải cho khu đô thị mới Vinh Tân, công suất 1000M3/ngày đêm
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Chí Hiếu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế chung cư cao tầng B27 khu đô thị An Phú - An Khánh Q2
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Giang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.8314
 
Xây dựng website
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Lâm
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  006.7
 
Máy phun khử khuẩn bệnh viện điều khiển bằng điện thoại
Tác giả: Châu Minh Hiền, Đỗ Hữu Tiến, Nguyễn Đăng Khoa, Trần Thị Ngọc Oanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Thiết kế chế tạo cánh tay robot đa bậc ứng dụng trong phân loại sản phẩm
Tác giả: Nguyễn Tiến Trung, Mai Anh Hào, Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Quốc Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Thiết kế mô hình hệ thống lái trợ lực điện phục vụ giảng dạy ngành công nghệ ô tô
Tác giả: Lê Quốc Đạt, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Hải Nguyên
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.247
 
Thiết kế mô hình hệ thống điện thân xe phục vụ giảng dạy sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô
Tác giả: Nguyễn Đăng khoa, Đặng Nhật Khánh, Lê Minh Quân, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
1

Truy cập nhanh danh mục