Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 303 kết quả
Springer handbook of robotics
Tác giả: Oussa Khatib, Bruno Siciliano
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Space-time continuous models of swarm robotic systems [electronic resource] : supporting global-to-local programming
Tác giả: Heiko Hamann
Xuất bản: Berlin: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển bám quỹ đạo mong muốn của robot di động đa hướng sử dụng bộ điều khiển trượt
Tác giả: Đỗ Bùi Đình Thiên, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển Robot 2 bánh tự cân bằng sử dụng kỹ thuật điều khiển trượt
Tác giả: Hoàng Nguyên Phước, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển bám theo quỹ đạo mong muốn cho robot di động hai bánh dùng bộ điều khiển trượt
Tác giả: Nguyễn Ngọc Học, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Leonardo's lost robots
Tác giả: Mark E Rosheim
Xuất bản: Berlin: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot song song (gough-stewart platform) sử dụng trong hệ thống thiết bị tạo chuyển động ...
Tác giả: Lê Hoài Quốc
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: , 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Robot mechanisms and mechanical devices illustrated [electronic resource]
Tác giả: Paul E Sandin
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Amphibionics [electronic resource] : build your own biologically inspired robot
Tác giả: Karl P Williams
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Synthesis simulation and control of parallel robot with three degrees of freedom : 05.13.01 systems analysis, informati...
Tác giả: Vo Dinh Tung
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: , 2011
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  629.892
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục