Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 276 kết quả
Networked control systems [electronic resource] : theory and applications
Tác giả: Derong Liu, Fei-Yue Wang
Xuất bản: London: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
PIC BASIC projects : 30 projects using PIC BASIC and PIC BASIC PRO [electronic resource]
Tác giả: Dogan Ibrahim
Xuất bản: Amsterdam Boston London: Elsevier, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Real world instrumentation with Python
Tác giả: John M Hughes
Xuất bản: Sebstopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Control design techniques in power electronics devices
Tác giả: Hebertt J Sira Ramírez, Silva-Ortigoza Ramón
Xuất bản: London: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Thiết kế bộ điều khiển bám cho AGV dùng kỹ thuật tuyến tính hồi tiếp
Tác giả: Vũ Thị Gấm, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  629.89
 
Single- and multi-chip microcontroller interfacing : for the Motorola 68HC12
Tác giả: G Jack Lipovski
Xuất bản: San Diego Calif: Academic Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Neural fuzzy systems : a neuro-fuzzy synergism to intelligent systems
Tác giả: C T Lin, C S G Lee
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Adventures in arduino : tools and techniques for engineering wizardy
Tác giả: Jeremy Blum
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Microcontroller systems engineering : 45 projects for PIC, AVR and ARM
Tác giả: Bert van Dam
Xuất bản: Susteren: Elektor International Media, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Thiết bị điều khiển khả trình - PLC : dùng cho sinh viên hệ cao đẳng và đại học
Tác giả: Phạm Xuân Khánh, Phạm Công Dương
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.89
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục