Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 276 kết quả (0.6718249 giây)
Networking and internetworking with microcontrollers
Tác giả: Eady Fred,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Newnes , 2004
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 075067623X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28034 Định dạng: PDF
Intelligent control : aspects of fuzzy logic and neural nets
Tác giả: Harris CJ,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1993
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 9810210426
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Professional Microsoft robotics developer studio
Tác giả: Johns Kyle,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub , 2008
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 9780470141076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 30483 Định dạng: PDF
Bộ điều khiển lập trình vận hành và ứng dụng
Tác giả: Lê Hoài Quốc,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1999
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 892 Định dạng: PDF
Microcontrollers in practice [electronic resource]
Tác giả: Mitescu M,
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 9783540253013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 27994 Định dạng: PDF
PC based instrumentation and control
Tác giả: Tooley Mike,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 0750647167
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 38941 Định dạng: PDF
Squeak : learn programming with robots
Tác giả: Ducasse Stephane,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 1590594916
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31498 Định dạng: PDF
Modern Industrial Automation Software Design
Tác giả: Wang Lingfeng,
Thông tin xuất bản: : WileyIEEE Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 0471683736
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12888 Định dạng: PDF
Thiết bị điều khiển khả trình - PLC : dùng cho sinh viên hệ cao đẳng và đại học
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2008
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Ứng dụng PLD trong điều khiển dân dụng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2003
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 5958 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục