Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Nghiên cứu quy trình sản xuất nước cacao lên men
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Thy, Nguyễn Lệ Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container đường biển của công ty TNHH giao nhận vận tải Á Châu-(ATL)...
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh, Trịnh Đặng Khánh Toàn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Khảo sát hệ vi sinh vật kiểm soát NH3 trong nuôi tôm
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Vân, Nguyễn Ngọc Tĩnh, Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Cơ hội và thách thức của thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam
Tác giả: Âu Thanh Tâm, Nguyễn Ngọc Thanh Vy, Nguyễn Thị Cúc Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Trần Nguyên Trí
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.6457
 
Thực trạng kế toán mua hàng của công ty CP ĐT PT TM & XD Nam Phát Minh
Tác giả: Hà Ngọc Anh, Nguyễn Đình Cẩm Hà, Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, Trần Nam Trung, Trương Trần Anh Khoa, Vũ Ngọc Phương Thảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  657
 
1

Truy cập nhanh danh mục