Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Chiến lược phát triển của công ty cổ phần quản lý và phát triển nhà dầu khí miền Nam-PVFCCo-SBD trong giai đoạn 2012-201...
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Cẩm nang kháng kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp tại Hoa Kỳ
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
Xuất bản: Hà Nội: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  382
 
Cẩm nang kháng kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp tại Liên Minh Châu Âu
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
Xuất bản: Hà Nội: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  382
 
Hỏi đáp pháp luật về chống bán phá giá WTO - Hoa Kỳ - EU
Tác giả: Trần Hữu Huỳnh, Nguyễn Thị Thu Trang
Xuất bản: Hà Nội: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập những môn đại cương của sinh viên năm 2 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
Tác giả: Bùi Trọng Tiến Bảo, Đinh Thị Bích Ngọc, Đỗ Kim Chi, Nguyễn Thị Thu Trang, Phan Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Cẩm Tiên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  378
 
1

Truy cập nhanh danh mục