Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 58 kết quả
Luật và các tổ chức thương mại quốc tế diễn giải
Tác giả: Dương Hữu Hạnh
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.087
 
Hiểu & sử dụng tốt Incoterms 2000
Tác giả: Jan Ramberg
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.087
 
Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế
Tác giả: Nguyễn Văn Luyện, Dương Anh Sơn, Lê Thị Bích Thọ
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Giáo trình Luật thương mại quốc tế
Tác giả: Trần Văn Nam, Trần Thị Hòa Bình
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Luật quản lý ngoại thương : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
Tác giả: Minh Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.087
 
Ảnh hưởng của công ước viên 1980 đến các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam
Tác giả: Lê Thị Hồng Yến, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Chuyển giao rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của tập quán thương mại quốc tế Incoterms 2010
Tác giả: Võ Thùy Dương, Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Giao kết hợp đồng theo công ước Vienna 1980
Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Phạm vi bồi thường thiệt hại theo quy định công ước Vienna 1980
Tác giả: Phan Lệ Thùy Dương, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Hệ quả pháp lý của miễn trách nhiệm theo quy định công ước Vienna 1980
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục