Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 56 kết quả (0.460042 giây)
Giáo trình Luật thương mại quốc tế
Tác giả: Trần Văn Nam,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 343.087
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10415 Định dạng: PDF
Giáo trình luật hợp đồng thương mại quốc tế
Tác giả: Dương Anh Sơn,
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN: 9786047338702
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật và các tổ chức thương mại quốc tế diễn giải
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 2004
Ký hiệu phân loại: 343.087
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Ảnh hưởng của công ước viên 1980 đến các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 343.087
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 137496 Định dạng: PDF
Giao kết hợp đồng theo công ước Vienna 1980
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 343.087
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 137564 Định dạng: PDF
Luật quản lý ngoại thương : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2017
Ký hiệu phân loại: 343.087
ISBN: 9786045985908 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Chuyển giao rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của tập quán thương mại quốc tế Incoterms 2010
Tác giả: Võ Thùy Dương,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 343.087
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 137550 Định dạng: PDF
Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế
Ký hiệu phân loại: 343.087
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 12748 Định dạng: PDF
Phạm vi bồi thường thiệt hại theo quy định công ước Vienna 1980
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 343.087
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 137568 Định dạng: PDF
Hiểu & sử dụng tốt Incoterms 2000
Tác giả: Ramberg Jan,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2000
Ký hiệu phân loại: 343.087
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục