Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Giáo trình vật liệu cơ khí : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Yên
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.16
 
Then Tày
Tác giả: Nguyễn Thị Yên
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá Dân tộc, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Đời sống tín ngưỡng của người Tày ven biên giới Hạ Lang, Cao Bằng
Tác giả: Nguyễn Thị Yên
Xuất bản: Hà Nội: Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Lễ hội Nàng Hai của người Tày Cao Bằng
Tác giả: Nguyễn Thị Yên
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.269597
 
Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam truyện cổ tích thần kỳ. Quyển 5
Tác giả: Trần Thị An, Nguyễn Thị Yên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam truyện cổ tích thần kỳ. Quyển 3
Tác giả: Trần Thị An, Nguyễn Thị Yên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam truyện cổ tích thần kỳ. Quyển 4
Tác giả: Trần Thị An, Nguyễn Thị Yên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam truyện cổ tích thần kỳ. Quyển 2
Tác giả: Trần Thị An, Nguyễn Thị Yên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam truyện cổ tích thần kỳ. Quyển 1
Tác giả: Trần Thị An, Nguyễn Thị Yên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam truyện cổ tích sinh hoạt
Tác giả: Trần Thị An, Nguyễn Thị Yên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục