Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Strained metallic surfaces : theory, mechanical behaviour and fatigue strength
Tác giả: Valim Levitin, Stephan Loskutov
Xuất bản: Weinheim Germany: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.16
 
Giáo trình vật liệu cơ khí : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Yên
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.16
 
Metal-Polymer Nanocomposites
Tác giả: Luigi Nicolais
Xuất bản: : WileyBlackwell, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.16
 
Fundamentals of fluid mechanics
Tác giả: Bruce Roy Munson, T H Okiishi, Donald F Young
Xuất bản: New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.16
 
Machining of metal matrix composites
Tác giả: J Pa Davim
Xuất bản: London New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.16
 
Advanced Experimental Techniques in Powder Metallurgy [electronic resource] : Based on a Symposium on Advanced Experimen...
Tác giả: Joel S Hirschhorn, Kempton H Roll
Xuất bản: Boston MA: Springer US Imprint Springer, 1970
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.16
 
Perspectives in Powder Metallurgy Fundamentals, Methods, and Applications [electronic resource] : Volume 4 Friction and ...
Tác giả: Henry H Hausner, Peter K Johnson, Kempton H Roll
Xuất bản: Boston MA: Springer US Imprint Springer, 1970
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.16
 
New Methods for the Consolidation of Metal Powders [electronic resource]
Tác giả: Henry H Hausner
Xuất bản: Boston MA: Springer US Imprint Springer, 1967
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.16
 
Iron Powder Metallurgy [electronic resource]
Tác giả: Kempton H Roll, Peter K Johnson
Xuất bản: Boston MA: Springer US Imprint Springer, 1968
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.16
 
Constitution and Magnetism of Iron and its Alloys [electronic resource]
Tác giả: Werner Pepperhoff, Mehmet Acet
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.16
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục