Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy lau nhà tự động
Tác giả: Nguyễn Trọng Vinh, Nguyễn Văn Nhanh, Tạ Tấn Tính
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy xay xơ dừa
Tác giả: Trần Hoàng Long, Nguyễn Văn Nhanh, Trịnh Minh Khôi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe điện hai chỗ ngồi
Tác giả: Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thanh Phi, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe hai bánh cân bằng tự động
Tác giả: Phan Hải Đăng, Nguyễn Thanh Phi, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.22
 
Nghiên cứu thiết kế xe điện hai chỗ ngồi dùng trong khu vui chơi
Tác giả: Nguyễn Thanh Nhàn, Lê Thái Vũ, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  629.2293
 
Thiết kế xe trượt thể thao “Sport Scooter”
Tác giả: Phạm Minh Chí, Đỗ Hoàng Nam, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.227
 
Thiết kế biển số xe điện tử ứng dụng trên ô tô hiện đại
Tác giả: Đặng Đức Thuận, Lê Trung Kiên, Nguyễn Lê Hoàng Thái, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  629.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục