Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 47 kết quả (0.0155809 giây)
Electric vehicle battery systems [electronic resource]
Tác giả: Sandeep Dhameja
Boston: Newnes, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.2293
 
Lightweight electric/hybrid vehicle design [electronic resource]
Tác giả: John Fenton
Boston: ButterworthHeinemann, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.2293
 
Electric vehicle battery systems
Tác giả: Sandeep Dhameja
Boston: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.2293
 
Build your own electric vehicle elektronisk ressurs
Tác giả: Seth Leitman
New York London: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.2293
 
Intelligent control of connected plug-in hybrid electric vehicles
Tác giả: Amir Taghavipour
: Springer, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.2293
 
Conference on Future Automotive Technology : Focus Electro Mobility
Tác giả: Markus Lienkamp
Wiesbaden: Springer Vieweg, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.2293
 
Automotive electricity : electric drives
Tác giả: 
London Hoboken NJ: ISTE Ltd J Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.2293
 
Build your own Electric Vehicle
Tác giả: Seth Leithman
USA: McGrawHill, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 629.2293
 
Nghiên cứu thiết kế xe điện hai chỗ ngồi dùng trong khu vui chơi
Tác giả: Nguyễn Thanh Nhàn
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc: 629.2293
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe điện hai chỗ ngồi
Tác giả: Nguyễn Thành Nam
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc: 629.2293
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục