Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 141 kết quả (0.0199614 giây)
Pipeflow analysis
Tác giả: David Stephenson
Amsterdam New York: Elsevier, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.8
 
Tribology on the small scale : a bottom up approach to friction, lubrication, and wear
Tác giả: C. Mathew Mate
Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.8
 
Handbook of machine foundations
Tác giả: P Srinivasulu
New York: McGrawHill, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 621.8
 
Handbook timing belts : principles, calculations, applications [electronic resource]
Tác giả: Raimund Perneder
Berlin New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 621.8
 
Making things move : DIY mechanisms for inventors, hobbyists, and artists elektronisk ressurs
Tác giả: Dustyn Roberts
New York London: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.8
 
Green tribology : biomimetics, energy conservation and sustainability
Tác giả: 
Berlin New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.8
 
Pipeline planning and construction field manual [electronic resource]
Tác giả: 
Waltham MA: Gulf Professional Pub, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.8
 
Design of machinery : an introduction to the synthesis and analysis of mechanisms and machines
Tác giả: Robert L Norton
Boston: WCB McGrawHill, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.8
 
Công nghệ chế tạo máy : dùng cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Trọng Bình
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.8
 
Wavelets elektronisk ressurs : Theory and Applications for Manufacturing
Tác giả: Robert X Gao
Boston MA: Springer US, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục