Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 104 kết quả (0.2499593 giây)
12th International Conference on Vibrations in Rotating Machinery : Proceedings of the 12th Virtual Conference on Vibrat...
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.8
ISBN: 9780367677428
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Máy gia tốc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Từ điển kỹ thuật cơ khí thông dụng Anh - Việt
Tác giả: Quang Hùng,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thanh Niên , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Cẩm nang cơ khí : T.2 - Nguyên lý thiết kế
Tác giả: Orlôp PI,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hải Phòng , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cẩm nang cơ khí : T.1 - Nguyên lý thiết kế
Tác giả: Orlôp PI,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hải Phòng , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở công nghệ chế tạo máy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nghiên cứu máy tách vỏ hạt điều tự động
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 7533 Định dạng: PDF
Ứng dụng PLD và vi điều khiển thiết kế hệ thống điều khiển cho máy xông hơi và xông khô
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 7535 Định dạng: PDF
Cơ sở công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học kỹ thuật
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ chế tạo máy : T.1 : Sổ tay
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8984 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục