Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Nguyên lý thiết kế bảo tàng
Tác giả: Tạ Trường Xuân
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  727.6
 
Nguyên lý thiết kế sân vận động : Sân vận động điền kinh tiêu chuẩn
Tác giả: Tạ Trường Xuân
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  725.827
 
Nguyên lý thiết kế khách sạn
Tác giả: Tạ Trường Xuân
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  728.5
 
Nguyên lý thiết kế công trình bể bơi có mái
Tác giả: Tạ Trường Xuân
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  725.74
 
Nguyên lí thiết kế kiến trúc
Tác giả: Tạ Trường Xuân
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.1
 
Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng
Tác giả: Tạ Trường Xuân
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  729.1
 
Nguyên lí thiết kế kiến trúc
Tác giả: Tạ Trường Xuân
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Nguyên lí thiết kế kiến trúc
Tác giả: Tạ Trường Xuân
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục