Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Giáo trình Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại
Tác giả: Hà Thị Thanh Bình
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  343.0721
 
Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh
Tác giả: Bùi Xuân Hải, Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Thùy Trang, Trần Hoàng Nga
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.06
 
Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại
Tác giả: Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Lê, Phạm Trí Dũng, Phan Huy Hồng
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.0721
 
Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại
Tác giả: Bùi Xuân Hải, Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Lê, Phan Huy Hồng
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  343.0721
 
Giải quyết tranh chấp thương mại trong WTO - Tóm tắt một số vụ kiện và phán quyết quan trọng của WTO = WTO case law - A ...
Tác giả: Bùi Ngọc Anh, Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Khánh Ngọc, Phạm Minh Trí, Trần Thị Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
1

Truy cập nhanh danh mục