Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Tâm và kế người Do Thái
Tác giả: Hoài Thu,
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Media
ddc: 
 
Trò diễn trong lễ hội dân gian của người Việt ở châu thổ Bắc Bộ
Tác giả: Đặng Hoài Thu
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.269597
 
English for agricultural economics
Tác giả: Trần Thị Hoài Thu
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.024338
 
Trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam
Tác giả: Đăng Trường, Hoài Thu
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  391.009597
 
Giáo trình pháp luật an sinh xã hội
Tác giả: Lê Thị Hoài Thu
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.032
 
Luyện dịch Hoa Việt Việt Hoa
Tác giả: Trần Thanh Liêm, Trần Hoài Thu
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1
 
Pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Thành Đức
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.06
 
Các yếu tố tác động đến tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
Tác giả: Phạm Thị Hoài Thu, Nguyễn Ngọc Ảnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  336.243
 
Giáo trình kỹ thuật lạnh thực phẩm = : Refrigerating and freezing food engineering
Tác giả: Nguyễn Huy Bích, Nguyễn Thị Hoài Thu
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.0285
 
Thử nghiệm công nghệ Swim - bed xử lý nước thải chế biến thủy sản mô hình phòng thí nghiệm
Tác giả: Lâm Ngọc Hoài Thu, Đặng Viết Hùng Nguyễn Thanh Trúc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục