Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Breakthrough!: How the 10 Greatest Discoveries in Medicine Saved Millions and Changed Our View of the World
Tác giả: Larry Niven, Larry Niven cm
Xuất bản: : FT Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  610.72
 
The Far Shore of Time
Tác giả: Larry Niven, Larry Niven cm
Xuất bản: : Tom Doherty Associates, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Promises in Death
Tác giả: Larry Niven, Larry Niven cm Paul Chafe
Xuất bản: : Penguin Group, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
WHITE MARS
Tác giả: Larry Niven, Jerry Pournelle cm Larry Niven
Xuất bản: : St Martins Press, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Harry Potter and the Goblet of Fire
Tác giả: Larry Niven, Jerry Pournelle cm Larry Niven
Xuất bản: : Scholastic, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
The Tank Lords
Tác giả: Larry Niven, Jerry Pournelle Larry Niven
Xuất bản: : Baen, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The 5th Horseman
Tác giả: Larry Niven, Poul Anderson Larry Niven
Xuất bản: : Grand Central Publishing, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Doctor Who: Unnatural History
Tác giả: Niven, Jerry Pournelle Larry Niven
Xuất bản: : BBC Worldwide Americas, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
1

Truy cập nhanh danh mục