Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.4199538 giây)
Nanotechnology for Environmental and Biomedical Research
Tác giả: Frenzilli Giada,
Ký hiệu phân loại: 610.72
ISBN: 9783036507187
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Healthcare research : a textbook for students and practitioners
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester West Sussex : WileyBlackwell , 2010
Ký hiệu phân loại: 610.72
ISBN: 0470519320
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 30447 Định dạng: PDF
Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học y học
Tác giả: Đỗ Hàm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học , 2007
Ký hiệu phân loại: 610.72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46078 Định dạng: PDF
Breakthrough!: How the 10 Greatest Discoveries in Medicine Saved Millions and Changed Our View of the World
Tác giả: Niven Larry,
Thông tin xuất bản: : FT Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 610.72
ISBN: 9780137137480
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 53066 Định dạng: EPUB
Statistics at square one [electronic resource]
Tác giả: Swinscow T D V,
Thông tin xuất bản: London : BMJ , 2002
Ký hiệu phân loại: 610.72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80788 Định dạng: PDF
Medical statistics at a glance
Tác giả: Petrie Aviva,
Thông tin xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ : WileyBlackwell , 2009
Ký hiệu phân loại: 610.72
ISBN: 140518051X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93292 Định dạng: PDF
Oxford handbook of medical statistics
Tác giả: Peacock Janet,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 610.72
ISBN: 9780199551286
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 97779 Định dạng: PDF
Biostatistics : a foundation for analysis in the health sciences
Tác giả: Daniel Wayne W,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2013
Ký hiệu phân loại: 610.72
ISBN: 1118302796
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97977 Định dạng: PDF
Oxford handbook of clinical and healthcare research
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 610.72
ISBN: 9780199608478
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 104695 Định dạng: PDF
Systematic reviews to answer health care questions
Tác giả: Nelson Heidi D,
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health , 2014
Ký hiệu phân loại: 610.72
ISBN: 1451187718
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 105255 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục