Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Ca dao dân tộc Ta Ôi. Quyển 2 : song ngữ Ta Ôi - Việt
Tác giả: Nguyễn Thị Sửu
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Ca dao dân tộc Ta ôi : song ngữ Ta Ôi - Việt. Quyển 1
Tác giả: Nguyễn Thị Sửu
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Cấu tạo từ tiếng Tà Ôi
Tác giả: Nguyễn Thị Sửu
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.922
 
Văn hóa dân gian dân tộc Ta - Ôi huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Thị Sửu, Trần Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Truyện cổ Tà ôi
Tác giả: Nguyễn Thị Sửu, Trần Khánh Phong
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Thí nghiệm hoá học ở trường phổ thông
Tác giả: Nguyễn Thị Sửu, Hoàng Văn Côi
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  540
 
Chàng rắn : Truyện cổ các dân tộc miền núi Thừa Thiên Huế-Quảng Nam
Tác giả: Lê Năm, Nguyễn Thị Sửu, Trần Minh Tích, Triều Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1

Truy cập nhanh danh mục