Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Phạm Hữu Nghĩa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Phạm Hữu Nghĩa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Phạm Hữu Nghĩa
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Thiết kế chế tạo máy phay răng phẳng
Tác giả: Phạm Xuân Phú, Nguyễn Vũ Thiên Phúc, Phạm Hữu Nghĩa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  621.815
 
Mô hình hệ thống lái điện EPS
Tác giả: Phan Trung Khánh, Đỗ Nhật Minh, Phạm Hữu Nghĩa, Tạ Công Hưng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.247
 
Thiết kế chế tạo mô hình phun xăng đánh lửa điện tử TOYOTA
Tác giả: Nguyễn Đại Tấn, Phạm Hữu Nghĩa, Phạm Lê Vũ Hảo, Quàng Ngọc Tuấn
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
1

Truy cập nhanh danh mục