Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 77 kết quả (0.3593667 giây)
Etiology and Morphogenesis of Congenital Heart Disease: From Gene Function and Cellular Interaction to Morphology
Tác giả: Nakanishi Toshio,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2016
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN: 9783662488478
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
High and mighty : the dangerous rise of the SUV
Tác giả: Bradsher Keith,
Thông tin xuất bản: USA : Perseus Books Group , 2004
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN: 1586482033
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16616 Định dạng: PDF
Thí nghiệm kỹ thuật giao thông II : dùng cho sinh viên chuyên ngành ôtô - máy động lực
Tác giả: Ngô Xuân Ngát,
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Proceedings of the International Seminar on Safety and Security of Autonomous Vessels (ISSAV) and European STAMP Worksho...
Tác giả: Hirdaris Spyros,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2020
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN: 9788395669606
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Automotive science and mathematics [electronic resource]
Tác giả: Bonnick Allan W M,
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN: 008056089X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47818 Định dạng: PDF
Seat Ibiza I Cordoba
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN: 8320611822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 61955 Định dạng: PDF
Handbook of automotive power electronics and motor drives [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN: 0824723619
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 70094 Định dạng: PDF
Telematics communication technologies and vehicular networks : wireless architectures and applications
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN: 1605668400
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71356 Định dạng: PDF
Car audio for dummies
Tác giả: Newcomb Doug,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2008
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN: 0470151587
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74277 Định dạng: PDF
Diesel engine transient operation : principles of operation and simulation analysis [electronic resource]
Thông tin xuất bản: New York London : Springer , 2009
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN: 1848823746
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 77768 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục