Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 272 kết quả
Telematics communication technologies and vehicular networks : wireless architectures and applications
Tác giả: Yuh-Shyan Chen, Chung-Ming Huang
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Seat Ibiza I Cordoba
Tác giả: Franciszek Zawadzki
Xuất bản: : Wydawnictwa Komunikacji I Lacznosci Wkl, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Handbook of automotive power electronics and motor drives [electronic resource]
Tác giả: Ali Emadi
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Diesel engine transient operation : principles of operation and simulation analysis [electronic resource]
Tác giả: Constantine D Rakopoulos, Evangelos G Giakoumis
Xuất bản: New York London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Car audio for dummies
Tác giả: Doug Newcomb
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Understanding automotive electronics
Tác giả: William B Ribbens, Norman P Mansour
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Road and off-road vehicle system dynamics handbook
Tác giả: G Mastinu, M Plöchl
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Lý thuyết ô tô: T.1
Tác giả: Khoa cơ khí
Xuất bản: Hà Nội: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Lý thuyết ô tô: T.2
Tác giả: Khoa cơ khí
Xuất bản: Hà Nội: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Automobile mechanical and electrical systems elektronisk ressurs
Tác giả: Tom Denton
Xuất bản: Oxford England: Elsevier, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục