Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Kỹ thuật bảo trì công nghiệp
Tác giả: Phạm Ngọc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.0046
 
Nhập môn về kỹ thuật
Tác giả: Phạm Ngọc Tuấn
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620
 
Các phương pháp gia công đặc biệt
Tác giả: Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tường
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  670
 
Đảm bảo chất lượng
Tác giả: Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Như Mai
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.562
 
Các phương pháp gia công kim loại
Tác giả: Đặng Văn Nghìn, Lê Trung Thực, Nguyễn Văn Giáp, Phạm Ngọc Tuấn, Thái Thị Thu Hà
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  671
 
Tổng hợp và đánh giá hoạt động tính kháng ung thư của các dẫn chất tranilast
Tác giả: Nguyễn Hồng Tuyết, Nguyễn Đức Tri Thức, Phạm Ngọc Tuấn Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  615.19
 
1

Truy cập nhanh danh mục