Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 69 kết quả (0.6562302 giây)
Quản trị chất lượng
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Six Sigma and Beyond : Statistical Process Control, Volume IV
Tác giả: Stamatis D H,
Thông tin xuất bản: New York : St Lucie Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 1574443135
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16819 Định dạng: CHM
Six Sigma and Beyond : Statistical Process Control, Volume VI
Tác giả: Stamatis D H,
Thông tin xuất bản: New York : St Lucie Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 1574443151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16820 Định dạng: CHM
Systematic process improvement using ISO 9001 : 2000 and CMMI
Tác giả: Mutafelija Boris,
Thông tin xuất bản: nt : Artech House , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 1580534872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12087 Định dạng: PDF
Six sigma and beyond : statistics and probability, volume III
Tác giả: Stamatis D H,
Thông tin xuất bản: New York : St Lucie Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 1574443127
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16018 Định dạng: CHM
ISO 9001 : 2000 quality management system design
Tác giả: J Schlickman Jay,
Thông tin xuất bản: kd : Artech House , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 1580535267
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12208 Định dạng: CHM
Đảm bảo chất lượng
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Creating high performance organizations : Practices and results of employee invo
Tác giả: III E Lawler,
Thông tin xuất bản: San Francico : Jossey Bass , 1995
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 0787901717
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lean Six Sigma for service
Tác giả: George Mike,
Thông tin xuất bản: kd : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 0071418210
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12378 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục