Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Tập viết tiếng Nhật thông dụng
Tác giả: Thảo Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.681
 
1000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng
Tác giả: Thảo Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.681
 
Từ vựng tiếng Nhật N5
Tác giả: Thảo Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.681
 
Khảo sát môi trường lao động tại Cty TNHH Storsack Việt Nam và đưa ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm
Tác giả: Trần Thảo Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Giáo trình Lý luận và phương pháp thể dục thể thao : Dành cho sinh viên Đại học Thể dục thể thao
Tác giả: Phan Thảo Nguyên, Phan Thị Miên
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục Thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.01
 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm DACO GREENLIGHT của công ty TNHH SX&TM cơ điện Đại Thành
Tác giả: Võ Hoàng Thảo Nguyên, Lê Quang Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Đánh giá hiện tượng xâm nhập mặn và đề xuất các giải pháp thích ứng tại huyện cai lậy, tỉnh Tiền giang
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  628.114
 
Thực trạng đăng kí quyền sở hữu tài sản theo pháp luật Việt Nam hiện hành
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Dương Tuấn Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.04
 
Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH May Thuận Tiến
Tác giả: Trần Thảo Nguyên, Ngô Thị Mỹ Thuý
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Mô hình ước lượng xác suất kiệt quệ tài chính của doanh nghiệp: Tiếp cận bằng mô hình Binary Logictic
Tác giả: Huỳnh Thảo Nguyên, Hà Văn Dũng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục