Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Intellectual property rights : innovation, governance and the institutional environment
Tác giả: Birgitte Andersen
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.04
 
Resisting intellectual property law
Tác giả: Debora J Halbert
Xuất bản: New York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.04
 
Against intellectual monopoly
Tác giả: Michele Boldrin, David K Levine
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.04
 
Tìm hiểu Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.04
 
Intellectual property rights in a networked world
Tác giả: Spinello Richard A
Xuất bản: : Information Science Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.04
 
Adobe photoshop cs x : photographers' guide
Tác giả:
Xuất bản: : Thomson Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.04
 
Intellectual property rights in a networked world : theory and practice
Tác giả: Richard A Spinell
Xuất bản: : Information Science Publishing, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.04
 
Tài sản, quyền sở hữu và thừa kế
Tác giả: Dương Tuấn Lộc, Lê Thị Minh Thư
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.04
 
Thực trạng đăng kí quyền sở hữu tài sản theo pháp luật Việt Nam hiện hành
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Dương Tuấn Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.04
 
Luật hóa tài sản ảo
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngoan, Đào Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.04
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục