Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.2968728 giây)
Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản: pháp luật, thực tiễn và kiến nghị : sách chuyên khảo
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 346.04
ISBN: 9786045770016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Intellectual property rights in a networked world
Thông tin xuất bản: : Information Science Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 346.04
ISBN: 1591405785
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 11760 Định dạng: PDF
Adobe photoshop cs x : photographers' guide
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : Thomson Course Technology PTR , 2005
Ký hiệu phân loại: 346.04
ISBN: 1592007252
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 11765 Định dạng: PDF
Tìm hiểu Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2006
Ký hiệu phân loại: 346.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Intellectual property rights in a networked world : theory and practice
Tác giả: Spinell Richard A,
Thông tin xuất bản: : Information Science Publishing , 2004
Ký hiệu phân loại: 346.04
ISBN: 1591405769
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17175 Định dạng: PDF
Intellectual property rights : innovation, governance and the institutional environment
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 346.04
ISBN: 1845422694
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 86968 Định dạng: PDF
Resisting intellectual property law
Tác giả: Halbert Debora J,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2005
Ký hiệu phân loại: 346.04
ISBN: 0415701279
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 95908 Định dạng: PDF
Against intellectual monopoly
Tác giả: Boldrin Michele,
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 346.04
ISBN: 0521879280
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 99103 Định dạng: PDF
Tài sản, quyền sở hữu và thừa kế
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 346.04
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 109995 Định dạng: PDF
Luật đấu giá tài sản và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2017
Ký hiệu phân loại: 346.04
ISBN: 9786048904494
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục