Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Paris : lịch sử một đô thị qua những tác phẩm kiến trúc
Tác giả: Trần Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.944
 
Đặc sắc đô thị phương Đông
Tác giả: Trần Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.95
 
Quản trị công ty đa quốc gia
Tác giả: Trần Hùng
Xuất bản: : , 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.049
 
Dân số học đô thị
Tác giả: Trần Hùng
Xuất bản: : knxb, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.91
 
Nắng trên phố cổ : thơ
Tác giả: Trần Hùng,
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9221
 
Paris lịch sử một đô thị qua những tác phẩm kiến trúc
Tác giả: Trần Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.944
 
Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên
Tác giả: Trần Hùng Thao
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515.3
 
Nhập môn toán học tài chính
Tác giả: Trần Hùng Thao
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.0151
 
Đừng từ bỏ quá sớm
Tác giả: Trần Hùng Thiện,
Xuất bản: TP HCM: Trẻ, 2023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.14
 
Dược liệu học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1
Tác giả: Ngô Vân Thu, Trần Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.321
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục