Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 77 kết quả (0.0312946 giây)
Tea elektronisk ressurs : bioactivity and therapeutic potential
Tác giả: 
London New York: Taylor Francis, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.321
 
Chromatographic fingerprint analysis of herbal medicines [electronic resource] : thin-layer and high performance liquid ...
Tác giả: 
Wien New York: SpringerVerlagWien, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.321
 
Herb gardening for dummies
Tác giả: Karan Davis Cutler
Hoboken NJ: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.321
 
The complete idiot's guide to herbal remedies [electronic resource]
Tác giả: Frankie Avalon Wolfe
Indianapolis IN: Alpha Books, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.321
 
Dược liệu học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1
Tác giả: Ngô Vân Thu
Hà Nội: Y Học, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 615.321
 
Cây thuốc vị thuốc bài thuốc Việt Nam
Tác giả: Tào Duy Cần
Hà Nội: Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 615.321
 
Hildegard's healing plants : from the medieval classic Physica
Tác giả: Bingen Hildegard Von
Beacon: Beacon Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.321
 
Herbal medicines
Tác giả: Joanne Barnes
London Grayslake IL: Pharmaceutical Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.321
 
Handbook of medicinal herbs
Tác giả: James A Duke
Boca Raton Fla: CRC Press, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 615.321
 
WHO monographs on selected medicinal plants
Tác giả: 
Geneva: World Health Organization, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.321
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục