Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 84 kết quả (0.2187511 giây)
Text mining in career studies: generating insights from unstructured textual data
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 9781788976718
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Working identity
Tác giả: Ibarra Herminia,
Thông tin xuất bản: Berkeley : Harvard Business School Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 1578517788
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12002 Định dạng: CHM
Military-to-civilian career transition guide
Tác giả: I Farley Janet,
Thông tin xuất bản: kd : JIST Works , 2005
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 1593570910
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12351 Định dạng: PDF
The unofficial guide to landing a job
Thông tin xuất bản: : Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 0764574132
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13083 Định dạng: PDF
201 Best Questions To Ask On Your Interview
Tác giả: Kador John,
Thông tin xuất bản: : New York McGrawHill , 2002
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 0071406298
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13114 Định dạng: PDF
It's Your Career--Take Control!
Tác giả: Beck Catherine B,
Thông tin xuất bản: : DaviesBlack Publishing , 2004
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 0891061835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13682 Định dạng: CHM
Fired, laid off, out of a job : a manual for understanding, coping, surviving
Tác giả: Simerson B Keith,
Thông tin xuất bản: USA : Prager Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 1567206344
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16017 Định dạng: CHM
Winning the interview game : everything you need to know to land the job
Tác giả: Nierenberg Alan H,
Thông tin xuất bản: New York : Amacom , 2005
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 0814472796
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16541 Định dạng: PDF
Over-40 job search guide : 10 strategies for making your age an advantage in your career
Tác giả: Geary Gail,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : JIST Publishing Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 1593570902
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16716 Định dạng: PDF
Job search and career checklists : 101 proven time-saving checklists to
Tác giả: Hirsch Arlene S,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : JIST Publishing Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 1593571186
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16717 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục