Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 80 kết quả
Bài giảng mô phỏng sổ kế toán Việt Nam
Tác giả: Trịnh Ngọc Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.2
 
Kế toán giá thành : bài giảng
Tác giả: Trịnh Ngọc Anh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH,
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  657.42
 
Kế toán đại cương: Bài giảng
Tác giả: Trịnh Ngọc Anh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Tổng quan du lịch
Tác giả: Trịnh Ngọc Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
Kế toán tài chính : Lý thuyết và bài tập
Tác giả: Trịnh Ngọc Anh
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.48
 
Tổng quan du lịch
Tác giả: Trịnh Ngọc Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
Giả pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong Kiểm toán báo cáo Tài chính tại Cty TNHH Kiểm toán DFK VN
Tác giả: Trần Lê Kim Quyên, Trịnh Ngọc Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Phúc Long (ICD-Port Phúc Long)
Tác giả: Hồ Thị Kiều Lan, Trịnh Ngọc Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu - nợ phải trả tại Công ty CP Tư vấn và giao nhận Vạn Hạnh
Tác giả: Trần Thị Kim Thùy, Trịnh Ngọc Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Giáo trình nguyên lý kế toán : Lý thuyết và bài tập
Tác giả: Trịnh Ngọc Anh, Đào Thị Kim Yến
Xuất bản: TpHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  657
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục